Κατασκευή Διαδικτυακών Πυλών (web portals)

Στην Amasis Communication Design αναπτύσσουμε διαδικτυακές πύλες (web portals) ειδικού ενδιαφέροντος, τα οποία χαρακτηρίζονται για την πολυπλοκότητα κατασκευής τους. Περιέχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες και υπηρεσίες, με σκοπό να καθοδηγούν τους επισκέπτες σε οτιδήποτε θέλουν να βρούν on-line, παρέχοντας τους παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες.

Κύριο μέλημά μας είναι οι διαδικτυακές πύλες που κατασκευάζονται να αποτελούν μια μόνιμη στάση στους επισκέπτες, βοηθώντας τους να βρίσκουν και να ενημερώνονται ταχύτατα για θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Για να υπάρξουν ικανοποιητικά αποτελέσματα χρειάζεται να γίνει μια πλήρη ανάλυση των στόχων και των δυνατοτήτων σας.

Θα χαρούμε να επικοινωνήστε μαζί μας και να μοιραστείτε τις ιδέες και τους προβληματισμούς σας.